ordu emlak, ordu gayrimenkul, ordu inşaat , ordu satılık, ordu arsa

Yabancıya mülk satışında 15 gün kolaylığı

Yabancı sermayeli şirketler aynı bireyler gibi askeri yasak bölge olmadığı sürece Genelkurmay'dan izin alıp mülk edinebilecek Yeni yönetmelikte askeri makamlardan izin süreleri ise 15 güne indirildi.Sırada ise mütekabiliyet yasası ile ilgili düzenlemeler var

Yabancı şirketler ile şahısların ticari ve bireysel mülk satın almalarının önü açılıyor. SABAH gazetesinin de gündeme getirdiği yabancılara mülk edinmede mütekabiliyet yasası sonrasında ilk adım yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülk edinebilmeleri konusunda geldi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın hazırladığı Resmi Gazete'de yayımlanan, "Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin yönetmelik" yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre, yabancı sermayeli şirketler Türkiye'de mülk edinebilmek için taşınmazların bulunduğu illerdeki Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne istenilen belgelerle başvuru yapacak. Valilikler taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgilerini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara gönderecek. Askeri yasak bölge için sorun teşkil etmediğini teyit edildikten sonra ise mülk sahibi olabilecek. 

İŞLEMLER KISALIYOR 
Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını Valilik, il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından 15 gün içinde bildirmesini talep edilecek. Valilikler bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde olmadığına hükmederek işlem yapacak. Yerli sermayeli şirketlerin yabancı ortak alarak, yabancı sermayeli hale gelmesi durumunda ise şirket hisse devirlerine ilişkin bilgileri Hazine Müsteşarlığı'na bildirecek. Hazine Müsteşarlığı, aylık olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne gönderecek. Valilik yabancı şirket için uygulanan prosedürü bu şirkete de uygulayacak. 

15 gün içinde bildirilecek
Askeri birimlerden izin alma prosedürü mütekabiliyet kapsamında yabancı şahıslara uygulanıyordu. Askeriyeden izin çıkması halinde mülk edinilebiliyordu. Şimdi bu uygulama şirketlere de getiriliyor. Normalde uzun süren bu izinlerin çıkma süresi yönetmelikle birlikte 15 güne indirildi. 

Sırada karşılıklılık yasası var
Yabancı şirketlerin mülk ediniminde kolaylıktan sonra sıra mütekabiliyet (karşılıklılık) yasası nedeniyle Türkiye'de ev sahibi olmayan yabancılara geldi. SABAH gazetesinin gündeme getirdiği konu ile ilgili olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın çalışma halinde olduğu biliniyor.

antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya havaalanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya transfer antalya airport transfer antalya havalimanı transfer antalya flughafen transfer Hatay araç kiralama